Privacyverklaring


Foto-Intens, gevestigd aan Reiner van Ooiplein 11 te Ooij, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Foto-Intens gaat zo zorgvuldig mogelijk om met je persoonlijke gegevens en zal deze niet aan derden verkopen en/of verstrekken. We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacy Verklaring informeert Foto-Intens je over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken en hoe je deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt.

 Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

  1. Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer je een aankoop doet, een opdracht plaatst of een contact- of inschrijf formulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor één van mijn diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. We verwerken alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • e-mailadres
  • Bedrijfsgegevens
  1. Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Je naam, adresgegevens, evt. bedrijfsgegevens en e-mailadres gebruik ik voor het versturen van facturen en communicatie voor te leveren diensten en of goederen.

Je persoonsgegevens die je invult bij het contactformulier, wordt gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag.

  1. Jouw Gegevens

Wanneer je een contact- of inschrijfformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je dit ten alle tijde aangeven door middels email contact via info@foto-intens.nl.

Artikel 3. Beveiliging persoonsgegevens 

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen en het opslaan van persoonlijke gegevens in een beschermde omgeving zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Artikel 4. Cookies 

Foto-Intens gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Artikel 5. Reacties op berichten

Als je een reactie plaatst op mijn website  zal alleen je naam zichtbaar zijn.

Artikel 6. Social Media

Op het ogenblik doe ik niets met Social Media. Mocht dit actief worden dan kan dat onder andere door middel van Social Media (share) buttons te gebruiken.

Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Artikel 7. Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

Bij overgedragen rechten bij opdrachten worden de foto’s binnen 14 dagen na akkoord van de cliënt gewist van mijn computer.

Bij alle andere opdrachten worden de beelden net zolang bewaard totdat je aangeeft dat dit niet meer nodig is. De bewaarde beelden dienen dan als een back-up voor als je de beelden verliest of op een andere wijze kwijtraakt.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Artikel 8. Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk  dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk of per email via: info@foto-intens.nl verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via info@foto-intens.nl.

Artikel 9. Aansprakelijkheid Foto-Intens

Foto-Intens heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Foto-Intens verwerkt ten behoeve van www.foto-intens.nl. Foto-Intens accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 10. Wijzigingen

Ik behoud ten alle tijden het recht mijn privacy beleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met Foto-Intens info@foto-intens.nl t.n.v. Wim Sanders.

Laatst bijgewerkt op 04-10-2018