Erotische kunst

“Fantasie is de moeder van de kunst”

English below English version below.   Wil je een reactie achterlaten, scrol dan naar het einde van de pagina.

Via het project ‘erotische kunst’ is de uitdaging aangegaan om erotiek zodanig in beeld te brengen en te bewerken, dat er een prikkelend en kunstzinnig erotisch kunstwerk ontstaat.
Foto-Intens is nauw gelieerd aan DifferentTouch-DifferentMind, een klein privé instituut dat lessen geeft in onder andere de Tao van de seksualiteit en tantrische massage. Deze twee disciplines ontmoeten elkaar hier in de fotografische erotische kunst.

De werken zijn ingedeeld in vier categorieën: natuurlijke materialen, Pompeii-achtig, natuurlijk/puur, compilaties/fantasie.

Natuurlijke materialen
In het begin van de zoektocht en experimenten om een erotisch kunstwerk te maken zijn de erotische foto’s gecombineerd met foto’s van natuurlijke materialen zoals bladeren, steen, zand, hout e.d. Foto’s in deze categorie zijn te vinden onder Natuurlijke Materialen.

Pompeï-achtig waal-2
Naar aanleiding van een documentaire over Pompeï ontstond het idee om foto’s te maken van in elkaar gesmolten steen en deze te gaan combineren met erotische foto’s om een idee van pompeï-achtige sferen te creëren. Deze stenen zijn aan de Waal gevonden waar vroeger de steenfabrieken hebben gestaan. Daar de stenen nog met de hand en met kolen werden gestookt werd de temperatuur in sommige kamers zo hoog, dat deze smolten. Deze samengesmolten klompen steen (ook wel onkels genoemd) zie je soms nog als afscheiding liggen rond tuinen in de dorpen waar veel steen fabrieks arbeiders woonden. De half gesmolten stenen zijn zorgvuldig uitgezocht, schoon geboend en vervolgens gefotografeerd.
De erotische foto’s zijn speciaal voor het project  Pompeï-achtig \ Pompeï-like gemaakt.

Natuurlijk/puur 
Bij natuurlijk of puur worden de foto’s niet gecombineerd met een andere foto, maar  worden zoveel mogelijk puur gehouden.De kunstwerken zijn in zwart-wit.
Door te experimenteren kwam er een werkwijze aan het licht die er voor zorgde, dat de zwart-wit afbeeldingen er zacht en zilverachtig uit zien. Het geeft een heel bijzondere uitstraling aan de werken.

Compilaties/Fantasie
Fantasie is de moeder van alle kunst; bij deze werken krijgt de fantasie alle ruimte.
Geprobeerd wordt om de schoonheid en/of kracht van het lichaam te benadrukken met een erotisch tintje.

Print en Prijs
De maten bij de foto’s genoemd zijn de maximale maten voor het maken van een fine-Art print, kleiner kan altijd, groter kan soms ook, vraag hiernaar.

Bij verandering van maat of kleur blijft de oplage hetzelfde!

De erotische kunstwerken worden geheel compleet en als fine-art print geleverd. De prints worden gemaakt met de Epson Sure Color p6000 met UltraChromeTM HDR-pigmentinkten, de papieren worden in samenspraak met de koper uitgezocht op duurzaamheid en kleurechtheid o.a. Ilford Gold Fibre Silk, Epson Cold Press Natural, Hahnemühle Photo Rag Pearl, Hahnemühle Bamboo, Epson Luster Premium, Tecco Baryt waardoor de hoogste kwaliteit gegarandeerd kan worden, Tegenwoordig kiezen klanten ook vaak voor Chromaluxe. Voor verdere informatie zie  Afdrukken & Fine-Art Prints

De prijzen van de erotische kunstwerken zijn exclusief 6% BTW.                                                                                                                                                                                                                             Opplakken en inlijsten (met passe-partout en standaard houten lijst) of opgeplakt op 2mm aluminium met aluminium frame aan de achterzijde  is bij de prijs inbegrepen.

Ga naar Erotische kunst

 

“Imagination is the mother of the art”

If you want to  leave a comment then scroll down.

By making erotic art we have taken the challenge to make the erotic images and transform them to an photographic erotic artwork.

Foto-Intens is closely related to DifferentTouch-DifferentMind, a small private institute that gives lessons in the Tao of sexuality and Tantric massage.
These two disciplines meet each other here in the photographic erotic art.

The artworks are classified into four categories, natural materials, Pompeii-like, natural/pure and compilations.

Natural Materials
In the beginning the photos are combined with photos of natural materials such as leaves, stone, sand, wood etc. Pictures in this category can be found under Natural Materials.

Pompei-like                                                                                                                                                                                               Following a documentary about Pompeï the idea arose to take pictures of molten stone and combine this with erotic pictures  to create an idea of Pompeï-like atmospheres.These stones are found in and beside  the river ‘de Waal’ in the Netherlands where the brick factories stood . There these stones manually and with coal were fired was the temperature in some rooms so high that the stones melted. Sometimes you  can see waalthis melted clumps of stones as a border around gardens in the villages where many stone factory workers lived. The half melted stones are carefully selected, cleaned, waxed and then photographed. The erotic pictures are specially made for the project ‘Pompeï-Like’.The richer a person was in the former Pompeï, the more exuberant were the erotic paintings in his/her home. It was clearly a different time.

Natural/Pure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               With natural we mean that the photos are not combined with other photographs but we let them in kind of pure. The art works are in black and white. By experimenting a method was found which ensured that the black and white images look soft and silvery. It gives a very particular look to the works.

Compilations/Fantasy
Imagination is the mother of all art.
In these works we let our fantasy and imagination run. Trying to stress the beauty and power of the body with an erotic touch.

Print and Price
The measurements at the pictures mentioned are the maximum dimensions for creating a fine-Art print, smaller is always possible, bigger sometimes, contact us for consultations.
When the size or color from de artwork is changing, the edition remains the same!

The erotic artworks will be delivered as a fine-art print and are sticked en framed. The prints are made with the Epson Epson Sure Color p6000 with the UltraChromeTM HDR pigment inks. The papers are sorted out on durability and color gamut such as Ilford Gold Fibre Silk, Epson Cold Press Natural, Hahnemühle Photo Rag Pearl, Hahnemühle Bamboo, Epson Luster Premium, Tecco Baryt so the highest quality can be guaranteed. The choice is in agreement with the customer.
The prices of the erotic artworks are ex 6% VAT. Stick and framing (standard frame of wood) or pasted onto 2mm aluminum with a frame at the rear,  is included in the price
To the Erotic art page